Mobiliteit en verkeersveiligheid

Mobiliteit

De mobiliteit moet voor alle weggebruikers in Blankenberge beter en veiliger. Daarvoor wil Groen in Blankenberge verschillende voorstellen lanceren die hieronder uitgeschreven staan. Wij willen in het bijzonder één concreet uitgewerkt voorstel lanceren.

Een betere mobiliteit voor zwakke weggebruiker, auto en tram in de stationsomgeving.

Een veiligere stationsbuurt voor alle weggebruikers

Het kruispunt aan het station is wellicht het drukste kruispunt in gans de stad. Bijna alle (doorgaand) verkeer passeert daar, vanuit Brugge, Zeebrugge en Wenduine. Ook zijn er, in het bijzonder in de zomer, heel wat mensen die met de trein toekomen en de grote baan wensen over te steken richting de zeedijk. Ook de Kusttram passeert er en de vele voetgangers en fietsers uit uitkerke die naar het centrum moeten, …

We zorgen voor een ondergrondse ruimte onder het kruispunt die aansluit op drie zachte hellingen voor de zwakke weggebruiker. Eén ervan komt uit voor de kerk, de andere op het stationsplein en de derde voor het station.

Fietsers en voetgangers kunnen op die manier dit kruispunt conflictvrij oversteken. Ook voor de Kusttram is dit een gevaarlijke plaats langs het tracé minder. Voor de auto’s verbeteren we de doorstroming omdat hierdoor de verkeerslichten aan het zebrapad niet meer nodig zijn.

Verder kunnen mogelijk ook de lichten tussen het plein aan de kerk en het station gesupprimeerd worden, maar dan moet een alternatieve route gezocht worden voor het verkeer uit de De Smet De Naeyerlaan dat richting Zeebrugge of Brugge moet.

Meer parkeerplaatsen en betere fietspaden.

Tussen het station en het rondpunt is de N34 uitgevoerd in 2x2 rijstroken. Dit heeft zo goed als géén meerwaarde op zo’n korte afstand. Deze ruimte gebruiken we beter om enkele extra parkeerplaatsen te creëren (er zijn nogal wat garage’s wat het aantal  potentiële parkeerplaatsen beperkt), afgewisseld met groen en enkele bomen. Door een herschikking krijgen we ook compleet gescheiden bredere fietspaden.

Fietsen in Blankenberge en Uitkerke

Als we fietsen willen aanmoedigen is er nog heel  wat werk aan de winkel. Het ontbreken van fietspaden in het centrum en aan scholen is een doorn in het oog van heel wat fietsers. Er moet dan ook eens goed nagedacht worden over het creëren van schoolstraten waarbij de straat ’s morgens en in de late namiddag een half uur afgesloten wordt voor autoverkeer. Groen roept op om daar iets aan te doen. Fietssuggestiestroken zijn een eerste stap maar onvoldoende. Groen vraagt om met ter tijd te evolueren naar fietspaden, gescheiden van het ander wegverkeer. Om de veiligheid te vergroten moeten er zoveel mogelijk zones 30 ingevoerd worden en eenrichtingsstraten, zeker in de buurt van speelpleinen zones waar veel fietsende kinderen passeren. Groen vraagt ook het plaatsen van fietsverkeerslichten zeker op kruispunten waar veel fietsers passeren.

     Het veilig stallen van je fiets is een ander probleem. De stad doet inspanningen en de fietsenstallingen aan het station juicht Groen toe maar mobiele fietsenstallingen zijn in een moderne fietsstad ook noodzakelijk. Tijdelijke fietsenstallingen bij evenementen zoals Parkies, de Havenfeesten, enz. Op andere plaatsen moet de capaciteit van de fietsenstalling uitgebreid worden. Ook moeten er in de woonwijken overdekte afgesloten fietsboxen ter beschikking worden gesteld voor zij die geen of maar weinig plaats hebben om de fiets thuis een plek te geven.

 

Om fietsen nog meer te promoten vraagt Groen om een fietsverhuurpunt te ontwikkelen waaraan een democratische prijs fietsen verhuurd worden, enerzijds voor toeristen om Blankenberge en Uitkerke en omgeving te ontdekken en anderzijds voor werknemers die hun woon-werkverkeer (deels) met de fiets te doen. Bij voorkeur zou zo’n punt aan het station ingeplant worden. Je kan er tegelijkertijd ook een opleiding geven en er een sociale werkplaats van maken.

Stappen in Blankenberge en Uitkerke

     Nog steeds zijn er voetpaden in Blankenberge en Uitkerke die aan herstellingen toe zijn. Vb.: de voetpaden in de Weststraat zijn te smal, liggen schuin en oneffen. Dat is al jaren zo en daar wordt niets aan gedaan terwijl die situatie opgelost zou kunnen worden door het verwijderen van de parkeerplaatsen in die straat. Door de aanwezigheid van scholen worden die voetpaden vaak gebruikt.

 

Wat wandelaars ook heel vervelend vinden is het feit dat stappen door onze stad nog steeds gelijkt op het wandelen op een hindernissenparcours door hondenpoep. Nog steeds zijn er heel wat hondenbaasjes die het niet nodig vinden om de hondenpoep te verwijderen onder het mom van ‘een ander doet het ook niet’.

Er moeten meer veilige oversteekplaatsen met zebrapaden of vaste eilanden in het midden van het wegdek gecreëerd worden. Pijnpunten zijn het ontbreken van een veilige oversteekplaats tussen Lidl en Action en het oversteken van de Vredelaan vanuit de Rood-Kruisstraat.

Andersvaliden

Andersvaliden zoals rolstoelgebruikers hebben het ook niet makkelijk in Blankenberge en Uitkerke. Oneffen voetpaden, ruwe kasseistenen en allerlei straatmeubilair maken het voor rolstoel- en scootergebruikers niet makkelijk om overal te raken. Ook openbare gebouwen zijn een probleem. Wil je met een scooter de ingang nemen in het stadhuis aan de kant van de Ontmijnerslaan is er wel een liftplatform voorzien maar kan je niet aan de bedieningsknoppen door de te krappe ruimte.

Wie op de jeugddienst informatie wil bekomen, of iemand inschrijven is ook best goed te been. De enige mogelijkheid om boven te geraken is via een smalle trap.