Afvalbeleid

Afvalbeleid

Er is een opvallend en manifest tekort aan beschikbare afvalcontainers (en liefst esthetisch ogend) op verschillende plaatsen in de stad. Dit behoort volgens mij tot de basistaken van een stadsbestuur  en heeft ook nuttige consequenties voor een behoorlijk en goed functionerend veiligheids- en verkeersbeleid.

 

Behalve in de viertal winkelstraten zijn er nauwelijks afvalbakken te vinden, zelfs niet aan de tramhaltes of in de nabije omgeving ervan. Overigens ook helemaal niet of nauwelijks en zeker onvoldoende op het strand of in de duinen! Bovendien zou men op de belangrijkste plaatsen minstens moeten kunnen sorteren tussen PMD en restafval. Zelfs in het treinstation is dit laatste niet het geval, terwijl dit in de meeste andere stations wel het geval is. Hiervoor overigens al de NMBS aangesproken. Niet echt consequent dit alles conform de richtlijnen en kaderend in het Europese afvalbeleid.

 

Het resultaat is desastreus, het zwerfafval is echt storend en overweldigend als je er eenmaal begint op te letten. Voor mij niet gelaten om statiegeld te vragen voor blikjes en toestanden, misschien het enige middel om verschillende mensen allerlei het nodige respect bij te brengen.

De betaalcontainers voor afval - zoals aan de haven - werken onvoldoende betrouwbaar, het vuil wordt er meestal gewoon naast gezet. Dit komt omdat de opening van de container geen grote vuilniszakken van de stad kan verwerken, en omdat ze te weinig geleegd worden. Beter functionerende ondergrondse containers zijn nodig.