Andreas Verheyden

Andreas Verheyden

Andreas Verheyden

Andreas Verheyden is een van de jonge drijvende krachten binnen Groen Blankenberge. Hij studeert professionele bachelor bouwkunde aan de hogeschool Vives in Oostende. 

Andreas Verheyden gaat vooral voor meer groen in de stad. "Wat ik mij binnen Groen Blankenberge- Uitkerke vooral op toespits is het groen in de stad of het ontbreken ervan in de stadskern. Het is vanzelfsprekend dat bij de heraanleg van parken en pleinen veel groen wordt voorzien. Helaas werden in het verleden en ook nu projecten uitgevoerd waar er potentieel onbenut gelaten wordt om de buurt op te waarderen door middel van groenaanleg. Bij de herinrichting van het Leopold III-plein bvb. wordt er geopteerd voor enkele plantenbakken tussen grijze, doodse stenen.

Andreas Verheyden

Actief lid

Andreas Verheyden is een van de jonge drijvende krachten binnen Groen Blankenberge. Hij studeert professionele bachelor bouwkunde aan de hogeschool Vives in Oostende. 

Andreas Verheyden gaat vooral voor meer groen in de stad. "Wat ik mij binnen Groen Blankenberge- Uitkerke vooral op toespits is het groen in de stad of het ontbreken ervan in de stadskern. Het is vanzelfsprekend dat bij de heraanleg van parken en pleinen veel groen wordt voorzien. Helaas werden in het verleden en ook nu projecten uitgevoerd waar er potentieel onbenut gelaten wordt om de buurt op te waarderen door middel van groenaanleg. Bij de herinrichting van het Leopold III-plein bvb. wordt er geopteerd voor enkele plantenbakken tussen grijze, doodse stenen.