Berg vervuild zand

01 Februari 2014

Groen Blankenberge-Uitkerke is tevreden dat de berg zand die zich op het grasveld bevindt naast de nieuwe Sportdoze verdwijnt. Dit is wat BODI ons meedeelde over die berg zand: 'Enerzijds werd er bij de werken voor de bouw van de nieuwe Sportdoze een hoeveelheid teelaarde opgestapeld (toplaag voetbalterrein), anderzijds werd er tijdens de werken ook een andere hoeveelheid grond opgegraven waarin enkele parameters de norm voor hergebruik van deze grond op dezelfde locatie overschreden. De grond met verhoogde waarden is evenwel naar een door de OVAM erkend verwerkingscentrum afgevoerd, zodat momenteel nog enkel 'goede grond' (met code 210) ter plaatse ligt. Intussen wordt een belangrijk deel van deze grond momenteel ook afgevoerd.'Het ging m.a.w. over vervuild zand. Wij raden het stadsbestuur aan om, als dat in de toekomst nog voorkomt, een omheining of minimum waarschuwingsborden te plaatsen want kinderen vinden zo'n berg zand veel te interessant om op te spelen.