• Er is in onze stad een groot probleem van een manifest tekort aan duidelijke en eenduidige informatie en communicatie en dat dient dringend aangepakt te worden. Meer betrokkenheid en meer voeling met de bewoners. Groen stelt zich vragen:

  • Waarom zijn er in onze gemeenten geen wijkraden? Hoe kan het dat er bomen gekapt worden zonder dat de bewoners van de getroffen wijken geïnformeerd worden?

  • Waarom wordt er nooit een grote bevraging georganiseerd zodat mensen kunnen aangeven wat de grootste pijnpunten zijn?Bij het organiseren van enquêtes beter nadenken over hoe, waar en wanneer je mensen kan bevragen. Voorbeeld: bij het bevragen van de inwoners over het systeem van autodelen (Cambio) zijn bedroevend weinig antwoorden gekomen. Groen denkt aan een aantal oorzaken:

   • de enquête stond in stadsblad en de website, hoeveel lezen mensen het blad, mensen weten onvoldoende wat autodelen eigenlijk is en liggen er dan ook niet wakker van. Mensen die een auto hebben zijn niet geïnteresseerd. Ook mensen zonder auto trekken op een andere manier hun plan. Toch kan het een succes worden. Informeer de mensen voldoende en begrijpelijk.

  • We richten een vragenhalfuurtje in. Voor de gemeenteraad begint geven we de kans aan bewoners om een vraag te stellen over het beleid van de stad.

  • Een burgerbegroting laat toe om aan bewoners zelf voorstellen te doen wat er moet gebeuren met hun belastingsgeld.

  • Naast het ontbreken van voldoende communicatie, informatie en inspraak zijn de stadsdiensten ruim onvoldoende beschikbaar. Het stadhuis is geen enkele zaterdag open, de voormiddag alleen zou al helpen. Het is ook onbegrijpelijk dat de stedelijke bibliotheek op zaterdagnamiddag niet open is. Dat kan echt niet en moet veel beter. Groen vraagt om meer inspanningen te doen om ten dienste te staan van de bevolking.

Gerelateerde Standpunten