Groen in onze stad

Groen in de stad

Groen is in een stad heel erg belangrijk. Meer groen zorgt voor een gezonder leven, vergroot de leefbaarheid en groen in de buurt van je woning maakt dat je meer naar buiten gaat en mensen ontmoet. Groen draagt dus bij aan de sociale cohesie in een buurt of wijk.

Groen doet op dat vlak een aantal concrete voorstellen:

  • Het Jules Soetestadion heeft een flinke make-over nodig. Dat terrein kan omgevormd worden tot een multifunctionele groen oase met sportmogelijkheden voor jong en oud, individueel of in groep en speelmogelijkheden voor kinderen. Het speelplein de Soetekoeke moet daarbij geïntegreerd worden. Een kleine indoorruimte met een cafetaria en sanitaire voorzieningen kunnen ingepast worden.
  • Spelen kan in Blankenberge en er zijn speelterreinen die gerenoveerd zijn zoals de Speurneuze in de Ontmijnerslaan, de Leutegoard in de Sint-Elooisstraat en Vitamine aan Boezingepad maar we zijn er nog niet. De Totempoale in de Frontwijk moet opgekuist worden en gerenoveerd worden. Je kan van twee toestellen bezwaarlijk van een speelplein spreken. De ruimte moet opengetrokken worden met grasvelden, een groene omheining, de parkeerplaatsen verwijderen, zitbanken en picknicktafels plaatsen en er een gezellige plaats van maken waar kinderen en hun ouders zich thuisvoelen.

Spelen is gezond voor kinderen en de stad moet investeren in een indoor speeltuin waar kinderen zich kunnen uitleven als het weer minder goed is. Bewegen doen kinderen tegenwoordig al veel te weinig en de stad moet daar een rol inspelen.

  • Braakliggende en moeilijk bebouwbare percelen moeten omgevormd worden tot parkjes en plantsoenen met bomen die schaduw kunnen geven en zitbanken waar mensen even kunnen verpozen. Er zijn plaatsen genoeg in de stad waar dat kan.
  • Bij heraanleg van pleinen moet beter nagedacht worden over de mogelijkheden tot het inplanten van groen. Het Leopold III-plein aan het station is daar een voorbeeld van. Nu is het een grote ongezellige grijze vlakte. Groen betreurt die keuze.
  • Momenteel worden in Blankenberge en vooral Uitkerke massaal veel bomen gerooid. Het overgrote deel van 544 verdwijnt nu, midden in het broedseizoen en er wordt geen rekening gehouden met de aanwezig nesten. De 150 resterende bomen worden in het najaar en de winter gerooid. Ongehoord en op sommige plaatsen onnodig. Wat Groen nog het meest stoort is dat de inwoners niet of te weinig geïnformeerd zijn over die beslissing..