Het groenbeleid van Dwars Groen in Blankenberge en Uitkerke

06 Oktober 2012

Voor een echt groen beleid! We hebben al dikwijls (maar tevergeefs) gepleit voor een in ons container park.Bekijk maar eens de container van grote brandbare stukken. 90 % moet niet verbrand maar kan gerecycleerd worden.Gespecialiseerde bedrijven verwerken het hout en groot plastiekafval. Met plastiek kunnen er o.a. verkeerspaaltjes gemaakt worden die veel beter zouden zijn dan de houten afbakenings-plaatjes in onze stad. Niet alleen zijn die een gevaar voor kwetsuren maar ook richten ze nodeloos grote schade aan bij voertuigen . We vroegen eens na bij Bodi hoeveel aanrijdingen er  jaarlijks zijn met die verkeerspaaltjes maar kregen nooit een antwoord.

Recyclagebetere selectie en recyclage

Bij beschadiging ervan krijg je wel de factuur aangeboden. 

Meer "groen" op straat ?

Dwars Groen wil van Blankenberge en Uitkerke groene longen maken.

Prioriteit daarbij is het Zeebos. In plaats van naast het Zeebos een 'ecologisch' golfterrein aan te leggen zou het Zeebos moeten uitgebreid worden. Het Zeebos en de Fonteintjes zijn een thuis voor tal van kleine dieren en vogels en moeten in eer gehouden worden.

We pleiten ook voor meer groen in de stad. Waar mogelijk moeten bomen aangeplant worden, in straten, op pleinen, middenbermen, enz.

De gemeentelijke overheid moet een groennorm toepassen om de aanwezigheid van voldoende groen te garanderen.

We kiezen voor inbreiding, kernversterking en compact wonen. Dat geeft meer ruimte voor kwalitatieve publieke ruimte, buurtgroen en wijkgroen. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid in het sturen van het lokaal ruimtelijk beleid. Geef die verantwoordelijkheid niet aan privé-ontwikkelaars.

Groene energieOns voorstel om windmolens te plaatsen op ons grondgebied werd in het verleden al weggeblazen.Op onze voorgestelde locatie op de grens met  de transportzone Zeebrugge, staat er nu wel één grote  windmolen maar op grondgebied Brugge. Een gemiste kans! We stellen dan ook voor dat onze stad onderhandelt met de Brugse Haven-maatschappij en een windmolenproducent om windmolens te plaatsen op de westelijke dam van de Zeebrugse haven. Deze unieke locatie zou honderden gezinnen in onze stad van groene energie kunnen voorzien.

We stellen voor dat de stad een eerlijke studie laat uitvoeren naar het inplanten van mini-windmolens. Bij onze noorderburen in Zeeland en in de Westhoek wordt daar al druk meer geëxperimenteerd. Mini- windmolens zijn een stuk kleiner (10 m hoog) en ook de wieken zijn kleiner. Er bestaan verschillende modellen. Ze kunnen op het net aangesloten worden en accu's opladen. In plaat van Park De Craene uit te breiden en daar een 'groene' parking van te maken kunnen we eens nadenken over het plaatsen van dergelijke windmolens, die geen slagschaduw veroorzaken en toch voor groene stroom zorgen.

Hetzelfde geldt voor zonnepanelen. Creëer geen zogenaamde groene parking maar geef kleine windmolens en zonnepanelen een plaats. Misschien dat Blankenberge-Uitkerke dan een klein groen pluimpje verdient.