leegstand

Leegstand in de stad en betaalbaar wonen

  • Een  woningfonds koopt oude, verkrotte leegstaande (handels)panden op, en laat ze renoveren. De panden worden dan terug verkocht op erfpacht. Dit maakt de panden beter betaalbaar.
  • In de stadskern en de winkelstraten bevinden zich veel appartementsgebouwen die dringend aan renovatie of afbraak toe zijn. Helaas zien we maar al te vaak dat het gelijkvloers wél wordt gerenoveerd en dat appartementen erboven quasi onbewoonbaar zijn. Sommige van deze appartementen zijn enkel bereikbaar vanuit het gelijkvloerse appartement (de handelszaak), en blijven dus verkrotten omdat de handelszaak genoeg opbrengt. De panden zijn meestal ook héél smal en voldoen niet meer aan de huidige normen. Nochtans kunnen we ons de vraag stellen of sommige van deze onbewoonbare appartementen toch bewoond kunnen worden.
  • Er zou een inventaris moeten opgemaakt worden van dergelijke eigendommen. Bovendien moet er een progressieve leegstandbelasting opgelegd worden. Deze belasting heeft tot doel de betrokken eigenaars te verplichten hun appartementen (net zoals het handelsgelijkvloers) op te waarderen of  te verkopen (met de verplichting tot opwaarderen)
  • Smalle panden zouden kunnen samengevoegd worden teneinde volwaardige moderne woongelegenheden te creëren.
  • Kleine gerenoveerde appartementen zouden moeten voorbehouden worden voor onze jongeren (tot 30 jaar) die op eigen benen willen staan.
  • Voordat nieuwe huurders worden ingeschreven op een adres, zou het ook noodzakelijk moeten  zijn dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de bewoonbaarheidskwaliteit van het betrokken appartement. Enkel appartementen die een kwaliteitslabel voor bewoonbaarheid hebben, zouden verhuurd mogen worden. Op deze manier worden eigenaars van verloederde appartementen verplicht de wooneenheden aan te passen.