Luistert het stadsbestuur naar u?

16 Januari 2014

Luistert het stadsbestuur naar u?

Een antwoord op die vraag is gemakkelijk te geven want er wordt eenvoudigweg niet naar de mening van onze inwoners gevraagd! Participatie en inspraak is zo goed als onbestaande in onze stad. Enerzijds zijn er geen wijk- of buurtraden en anderzijds wordt de oppositie genegeerd in de gemeenteraad. Het infoblad is publiciteit voor de meerderheid en de informatiemomenten die sporadisch georganiseerd worden, dienen enkel om de inwoners mee te delen wat beslist is. Adviesmomenten zijn onbestaande want zouden volgens de stedelijke overheid tot 'chaos' leiden. Nochtans is inspraak en participatie een constructief instrument voor het beleid. Je kan je beleid in je stad veel beter afstemmen als je weet wat je inwoners belangrijk vinden en aangeven wat kan gedaan worden om de leefbaarheid te vergroten. Een samenleving wordt niet enkel gemaakt voor, maar vooral ook door de burgers. Voor Groen is de burger meer dan een (klagende of tevreden) "klant". Groen wil burgers volop bij het beleid betrekken en hen beschouwen als co-producent i.p.v. louter als passieve consument. Burgers betrekken is meer dan eenmalige inspraak, vaak op een moment dat alles beslist is. Integendeel, het betekent kiezen voor een blijvende dialoog, waarbij mensen tijdig betrokken worden met volledig openheid. Dat missen we duidelijk in Blankenberge en Uitkerke. Denk maar eens aan de bewoners en middenstand in De Smet de Naeyerlaan, de 'opwaardering' van de stationsbuurt, de onzekerheid voor de bewoners en zaken op de markt rond de al dan niet aanleg van een ondergrondse parking, enz.

Vaak hoort met de klacht dat betrokkenheid beslissingsprocessen vertraagt, bemoeilijkt en chaos creëert. 'Beter door sneller' dreigt dan een alibi te worden voor minder inspraak. Groen daarentegen kiest voor open besturen, vanuit de overtuiging dat participatie niet enkel zorgt voor een beter draagvlak, maar ook de kwaliteit van het beleid verbetert. Een maatschappelijk draagvlak creëer je gaandeweg en niet zoals nu in Blankenberge op het einde van een proces. Wie tijdig betrokkenheid organiseert, voorkomt vaker problemen aan het einde van de rit.

Via de website en het info-blad kan je een vraag stellen aan het stadsbestuur. Wordt er van dat kanaal gebruik gemaakt en vooral, krijg je antwoord op je vraag of opmerking?

Medezeggenschap, participatie en inspraak verbetert de leefbaarheid van Blankenberge en Uitkerke en zeg nu zelf ? willen we dat niet allemaal?