Megaproject: Opwaardering van de stationsbuurt

06 Oktober 2012

Reeds geruime tijd loopt ons stadsbestuur met plannen rond in verband met de vernieuwing van de  stationsbuurt. De grootse plannen werden reeds veelvuldig met veel propaganda aangekondigd.Groen en Dwars vinden het ondemocratisch dat al deze plannen zo maar gesmeed worden zonder inspraak van de omwonenden. Hetzelfde scenario werd reeds toegepast bij de bouw van de nieuwe politiekantoren waar de omwonenden plots een deel van het park zagen veranderen in een bouwzone. Wij stellen ons ook vragen bij dit project:-We weten dat er zelfs vanuit de stadsgidsen weerstand is tegen het afbreken van het weliswaar niet geklasseerd station. Het blijft een waardevol gebouw dat gewoon kan opgesmukt worden. zonder enige vorm van inspraak

Vernietig niet zinloos!

-We weten dat er van verschillende kanten oppositie is tegen de bouw van een bovengronds garagecomplex  dat de al weinig open ruimten van onze stad teniet zou doen. We vragen ons ook af indien dit wel nodig is gezien de plannen voor de ondergrondse parking op de grote markt. Bovendien staan we voor ontrading van verkeer in het centrum. Het bouwen van parkeergarages draagt daar allerminst toe bij.- We stellen ons ook vragen over de invulling van het nieuw stationscomplex, dat een nieuwe bedreiging is voor de nu al in moeilijkheden verkerende lokale middenstand (kijk gewoon eens in de binnenstad naar  leegstaande winkelpanden).- We kunnen ons wel vinden in de nieuwe woningen die gebouwd zouden worden op de huidige parking aan de kant van de J. Van de Puttelaan.

Tenslotte in een tijd van recessie hoeven we maar rond ons te kijken hoe megaprojecten faliekant afliepen.