In Blankenberge is er nog heel wat mogelijk om ondernemen te stimuleren, daar wil Groen werk van maken.

Jaar gratis huur voor startende ondernemers

Groen wil in Blankenberge ondernemen stimuleren en alle mogelijke drempels voor (startende) ondernemers weg te werken. In verschillende steden in Vlaanderen worden met succes projecten opgestart waarbij enkele handelspanden het eerste jaar gratis ter beschikking worden gesteld van startende ondernemers. Zij krijgen ook een hogere startsubsidie en een goede begeleiding vanuit de stadsdiensten. Ook in Blankenberge is zo’n project erg zinvol.

Een “Green Deal” tussen stadsbestuur en ondernemers

Om van het kernwinkelgebied een bruisend centrum te maken, moeten ondernemers in onze stad nauwer betrokken worden bij het beleid. Een stad kan pas een bruisende, ondernemende stad zijn als stadsbestuur en ondernemers samenwerken om diverse barrières die het ondernemen weg te werken, uiteraard met respect voor het milieu en de nabije omgeving. We denken dan aan het hervormen van oneerlijke belastingen, herbekijken hoe ondernemers en stad vlotter kunnen samenwerken (aanvraag vergunningen, …)…

Een ondernemende stad is een aantrekkelijke stad

Er is ook veel werk om Blankenberge een meer aantrekkelijke stad te maken. Denk dan aan onderhoud van het openbaar domein, bereikbaarheid van het centrum met de fiets, de leegstand, … Als deze zaken aangepakt worden zal men vlugger geneigd zijn om nog eens naar Blankenberge te komen.

Gerelateerde Standpunten