#Ookmijnstraat

13 Juli 2017

#Ookmijnstraat

In Blankenberge wordt binnen afzienbare tijd gestart met de realisatie van twee nieuwe woonwijken. Enerzijds is er het project "De Lange Thuyn" in het oosten van de stad te situeren rond de Lissewegestraat, Zeebruggelaan en de spoorlijn naar Brugge. Anderzijds is er de nieuwe wijk langs de Jeanne Vande Putte laan. In 2016 hield Jong Groen onder het motto #ookmijnstraat een oproep om de diversiteit binnen de samenleving ook te laten weerspiegelen in de straatnamen. Hierbij werden in diverse steden in ons land voorstellen gedaan om een straat te hernoemen. De aanleg van nieuwewoonwijken en bijhorendewegenis in de stad lijkt voor Groen Blankenberge-Uitkerke deuitgelezen kans om te zorgen voor méér diversiteit in de straatnamen van Blankenberge, want een straat hernoemen zorgt in de praktijk voor heel wat administratieve rompslomp.

Daarom zouden we graag een straat in de nieuwe woonwijk "Lange Thuyn" noemen naar een bekend persoon die zich verdienstelijk heeft opgesteld ten opzichte van een welbepaalde bevolkingsgroep of zich inzet voor het milieu. Enkele voorbeelden zijn de Nelson Mandelalaan, Martin Luther King straat, Edward Snowdenpad (als symbool voor transparantie in bestuur en beschermer van burger tegen spionerende overheden)ofeen Yann Arthus-Bertrandplein (toont met zijn luchtbeelden het belang voor de zorg voor milieu en natuur).

De nieuwe wijk in de nabijheid van het station leent zich dan weer uitstekend om het rijke Belgische spoorwegverleden onder de aandacht te brengen.België was de allereerste op het Europese vasteland en bij de eersten in de wereld om een spoorlijn aan te leggen. Op zijn hoogdagen, en ook nu nog strekte het Belgische 
spoorwegimperium zich uit over de hele wereld, van de metro in Parijs tot de tram in Moskou.Een belangrijk spilfiguur hierin is de uit Henegouwen afkomstige ingenieur-ondernemer Baron Edouard Louis Joseph Empain. Hij was ook stichter van "La Société anonyme duChemin de Fer électrique d'Ostende-Blankenberghe et ses extensions". Een straat/laan/plein/pad/... vernoemd naar deze baron zou dus zeer toepasselijk zijn op deze locatie. Enkele andere bekende figuren zijn Egide Walschaerts(bedenker van de Walschaertsstoomverdeling toegepast op de meeste stoomlocomotieven. Het mechanisme liet een economischer gebruik van de stoom toe en het was ook mogelijk om achteruit te rijden), George Nagelmackers (stichter van de CIWL, Compagnie international des wagon-lits (et des grands express européens), luxueuzeinternationale treinen.