Programma

Groen is het positieve alternatief in Blankenberge. Wij willen een menselijkere, eerlijkere en gezondere stad voor iedereen. 
Via onderstaande links kun je meer te weten komen over onze voorstellen.

 

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Mobiliteit

De mobiliteit moet voor alle weggebruikers in Blankenberge beter en veiliger. Daarvoor wil Groen in Blankenberge verschillende voorstellen lanceren die hieronder uitgeschreven staan. Wij willen in het bijzonder één concreet uitgewerkt voorstel lanceren.

Een betere mobiliteit voor zwakke weggebruiker, auto en tram in de stationsomgeving.

Een veiligere stationsbuurt voor alle weggebruikers

Het kruispunt aan het station is wellicht het drukste kruispunt in gans de stad. Bijna alle (doorgaand) verkeer passeert daar, vanuit Brugge, Zeebrugge en Wenduine. Ook zijn er, in het bijzonder in de zomer, heel wat mensen die met de trein toekomen en de grote baan wensen over te steken richting de zeedijk. Ook de Kusttram passeert er en de vele voetgangers en fietsers uit uitkerke die naar het centrum moeten, …

We zorgen voor een ondergrondse ruimte onder het kruispunt die aansluit op drie zachte hellingen voor de zwakke weggebruiker. Eén ervan komt uit voor de kerk, de andere op het stationsplein en de derde voor het station.

Fietsers en voetgangers kunnen op die manier dit kruispunt conflictvrij oversteken. Ook voor de Kusttram is dit een gevaarlijke plaats langs het tracé minder. Voor de auto’s verbeteren we de doorstroming omdat hierdoor de verkeerslichten aan het zebrapad niet meer nodig zijn.

Verder kunnen mogelijk ook de lichten tussen het plein aan de kerk en het station gesupprimeerd worden, maar dan moet een alternatieve route gezocht worden voor het verkeer uit de De Smet De Naeyerlaan dat richting Zeebrugge of Brugge moet.

Meer parkeerplaatsen en betere fietspaden.

Tussen het station en het rondpunt is de N34 uitgevoerd in 2x2 rijstroken. Dit heeft zo goed als géén meerwaarde op zo’n korte afstand. Deze ruimte gebruiken we beter om enkele extra parkeerplaatsen te creëren (er zijn nogal wat garage’s wat het aantal  potentiële parkeerplaatsen beperkt), afgewisseld met groen en enkele bomen. Door een herschikking krijgen we ook compleet gescheiden bredere fietspaden.

Fietsen in Blankenberge en Uitkerke

Als we fietsen willen aanmoedigen is er nog heel  wat werk aan de winkel. Het ontbreken van fietspaden in het centrum en aan scholen is een doorn in het oog van heel wat fietsers. Er moet dan ook eens goed nagedacht worden over het creëren van schoolstraten waarbij de straat ’s morgens en in de late namiddag een half uur afgesloten wordt voor autoverkeer. Groen roept op om daar iets aan te doen. Fietssuggestiestroken zijn een eerste stap maar onvoldoende. Groen vraagt om met ter tijd te evolueren naar fietspaden, gescheiden van het ander wegverkeer. Om de veiligheid te vergroten moeten er zoveel mogelijk zones 30 ingevoerd worden en eenrichtingsstraten, zeker in de buurt van speelpleinen zones waar veel fietsende kinderen passeren. Groen vraagt ook het plaatsen van fietsverkeerslichten zeker op kruispunten waar veel fietsers passeren.

     Het veilig stallen van je fiets is een ander probleem. De stad doet inspanningen en de fietsenstallingen aan het station juicht Groen toe maar mobiele fietsenstallingen zijn in een moderne fietsstad ook noodzakelijk. Tijdelijke fietsenstallingen bij evenementen zoals Parkies, de Havenfeesten, enz. Op andere plaatsen moet de capaciteit van de fietsenstalling uitgebreid worden. Ook moeten er in de woonwijken overdekte afgesloten fietsboxen ter beschikking worden gesteld voor zij die geen of maar weinig plaats hebben om de fiets thuis een plek te geven.

 

Om fietsen nog meer te promoten vraagt Groen om een fietsverhuurpunt te ontwikkelen waaraan een democratische prijs fietsen verhuurd worden, enerzijds voor toeristen om Blankenberge en Uitkerke en omgeving te ontdekken en anderzijds voor werknemers die hun woon-werkverkeer (deels) met de fiets te doen. Bij voorkeur zou zo’n punt aan het station ingeplant worden. Je kan er tegelijkertijd ook een opleiding geven en er een sociale werkplaats van maken.

Stappen in Blankenberge en Uitkerke

     Nog steeds zijn er voetpaden in Blankenberge en Uitkerke die aan herstellingen toe zijn. Vb.: de voetpaden in de Weststraat zijn te smal, liggen schuin en oneffen. Dat is al jaren zo en daar wordt niets aan gedaan terwijl die situatie opgelost zou kunnen worden door het verwijderen van de parkeerplaatsen in die straat. Door de aanwezigheid van scholen worden die voetpaden vaak gebruikt.

 

Wat wandelaars ook heel vervelend vinden is het feit dat stappen door onze stad nog steeds gelijkt op het wandelen op een hindernissenparcours door hondenpoep. Nog steeds zijn er heel wat hondenbaasjes die het niet nodig vinden om de hondenpoep te verwijderen onder het mom van ‘een ander doet het ook niet’.

Er moeten meer veilige oversteekplaatsen met zebrapaden of vaste eilanden in het midden van het wegdek gecreëerd worden. Pijnpunten zijn het ontbreken van een veilige oversteekplaats tussen Lidl en Action en het oversteken van de Vredelaan vanuit de Rood-Kruisstraat.

Andersvaliden

Andersvaliden zoals rolstoelgebruikers hebben het ook niet makkelijk in Blankenberge en Uitkerke. Oneffen voetpaden, ruwe kasseistenen en allerlei straatmeubilair maken het voor rolstoel- en scootergebruikers niet makkelijk om overal te raken. Ook openbare gebouwen zijn een probleem. Wil je met een scooter de ingang nemen in het stadhuis aan de kant van de Ontmijnerslaan is er wel een liftplatform voorzien maar kan je niet aan de bedieningsknoppen door de te krappe ruimte.

Wie op de jeugddienst informatie wil bekomen, of iemand inschrijven is ook best goed te been. De enige mogelijkheid om boven te geraken is via een smalle trap.
Dienstverlening

 • Er is in onze stad een groot probleem van een manifest tekort aan duidelijke en eenduidige informatie en communicatie en dat dient dringend aangepakt te worden. Meer betrokkenheid en meer voeling met de bewoners. Groen stelt zich vragen:
  • Waarom zijn er in onze gemeenten geen wijkraden?
  • Hoe kan het dat er bomen gekapt worden zonder dat de bewoners van de getroffen wijken geïnformeerd worden?
  • Waarom wordt er nooit een grote bevraging georganiseerd zodat mensen kunnen aangeven wat de grootste pijnpunten zijn?
  • Bij het organiseren van enquêtes beter nadenken over hoe, waar en wanneer je mensen kan bevragen. Voorbeeld: bij het bevragen van de inwoners over het systeem van autodelen (Cambio) zijn bedroevend weinig antwoorden gekomen. Groen denkt aan een aantal oorzaken: de enquête stond in stadsblad en de website, hoeveel lezen mensen het blad; mensen weten niet wat autodelen eigen betekent en liggen er dan ook niet wakker van. Mensen die een auto hebben zijn niet geïnteresseerd. Ook mensen zonder auto trekken op een andere manier hun plan. Toch kan het een succes worden maar weer eens: informeer de mensen voldoende en begrijpelijk.
 • Vragenhalfuurtje in de gemeenteraad: bij aanvang van elke gemeenteraad krijgen inwoners de kans om een vraag te stellen aan de gemeenteraad.
 • Een burgerbegroting laat toe om aan bewoners zelf voorstellen te doen wat er moet gebeuren met hun belastingsgeld.
 • Naast het ontbreken van voldoende communicatie, informatie en inspraak zijn de stadsdiensten ruim onvoldoende beschikbaar. Het stadhuis is geen enkele zaterdag open, de voormiddag alleen zou al helpen. Het is ook onbegrijpelijk dat de stedelijke bibliotheek op zaterdagnamiddag niet open is. Dat kan echt niet en moet veel beter. Groen vraagt om meer inspanningen te doen om ten dienste te staan van de bevolking.

Afvalbeleid

Afvalbeleid

Er is een opvallend en manifest tekort aan beschikbare afvalcontainers (en liefst esthetisch ogend) op verschillende plaatsen in de stad. Dit behoort volgens mij tot de basistaken van een stadsbestuur  en heeft ook nuttige consequenties voor een behoorlijk en goed functionerend veiligheids- en verkeersbeleid.

 

Behalve in de viertal winkelstraten zijn er nauwelijks afvalbakken te vinden, zelfs niet aan de tramhaltes of in de nabije omgeving ervan. Overigens ook helemaal niet of nauwelijks en zeker onvoldoende op het strand of in de duinen! Bovendien zou men op de belangrijkste plaatsen minstens moeten kunnen sorteren tussen PMD en restafval. Zelfs in het treinstation is dit laatste niet het geval, terwijl dit in de meeste andere stations wel het geval is. Hiervoor overigens al de NMBS aangesproken. Niet echt consequent dit alles conform de richtlijnen en kaderend in het Europese afvalbeleid.

 

Het resultaat is desastreus, het zwerfafval is echt storend en overweldigend als je er eenmaal begint op te letten. Voor mij niet gelaten om statiegeld te vragen voor blikjes en toestanden, misschien het enige middel om verschillende mensen allerlei het nodige respect bij te brengen.

De betaalcontainers voor afval - zoals aan de haven - werken onvoldoende betrouwbaar, het vuil wordt er meestal gewoon naast gezet. Dit komt omdat de opening van de container geen grote vuilniszakken van de stad kan verwerken, en omdat ze te weinig geleegd worden. Beter functionerende ondergrondse containers zijn nodig.leegstand

Leegstand in de stad en betaalbaar wonen

 • Een  woningfonds koopt oude, verkrotte leegstaande (handels)panden op, en laat ze renoveren. De panden worden dan terug verkocht op erfpacht. Dit maakt de panden beter betaalbaar.
 • In de stadskern en de winkelstraten bevinden zich veel appartementsgebouwen die dringend aan renovatie of afbraak toe zijn. Helaas zien we maar al te vaak dat het gelijkvloers wél wordt gerenoveerd en dat appartementen erboven quasi onbewoonbaar zijn. Sommige van deze appartementen zijn enkel bereikbaar vanuit het gelijkvloerse appartement (de handelszaak), en blijven dus verkrotten omdat de handelszaak genoeg opbrengt. De panden zijn meestal ook héél smal en voldoen niet meer aan de huidige normen. Nochtans kunnen we ons de vraag stellen of sommige van deze onbewoonbare appartementen toch bewoond kunnen worden.
 • Er zou een inventaris moeten opgemaakt worden van dergelijke eigendommen. Bovendien moet er een progressieve leegstandbelasting opgelegd worden. Deze belasting heeft tot doel de betrokken eigenaars te verplichten hun appartementen (net zoals het handelsgelijkvloers) op te waarderen of  te verkopen (met de verplichting tot opwaarderen)
 • Smalle panden zouden kunnen samengevoegd worden teneinde volwaardige moderne woongelegenheden te creëren.
 • Kleine gerenoveerde appartementen zouden moeten voorbehouden worden voor onze jongeren (tot 30 jaar) die op eigen benen willen staan.
 • Voordat nieuwe huurders worden ingeschreven op een adres, zou het ook noodzakelijk moeten  zijn dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de bewoonbaarheidskwaliteit van het betrokken appartement. Enkel appartementen die een kwaliteitslabel voor bewoonbaarheid hebben, zouden verhuurd mogen worden. Op deze manier worden eigenaars van verloederde appartementen verplicht de wooneenheden aan te passen.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren