Fietsen in Blankenberge en Uitkerke      

Als de Blankenbergse overheid van onze gemeenten fietsen wil aanmoedigen is er nog heel  wat werk aan de winkel. Het ontbreken van fietspaden in het centrum en aan scholen is een doorn in het oog van heel wat fietsers. Er moet dan ook eens goed nagedacht worden over het creëren van schoolstraten waarbij de straat ’s morgens en in de late namiddag een half uur afgesloten wordt voor autoverkeer. Groen roept op om daar iets aan te doen. Fietssuggestiestroken zijn een eerste stap maar onvoldoende. Groen vraagt om met ter tijd te evolueren naar fietspaden, gescheiden van het ander wegverkeer. Om de veiligheid te vergroten moeten er zoveel mogelijk zones 30 ingevoerd worden en eenrichtingsstraten, zeker in de buurt van speelpleinen zones waar veel fietsende kinderen passeren. Groen vraagt ook het plaatsen van fietsverkeerslichten zeker op kruispunten waar veel fietsers passeren.

Het veilig stallen van je fiets is een ander probleem. De stad doet inspanningen en de fietsenstallingen aan het station juicht Groen toe maar mobiele fietsenstallingen zijn in een moderne fietsstad ook noodzakelijk. Tijdelijke fietsenstallingen bij evenementen zoals Parkies, de Havenfeesten, enz. Op andere plaatsen moet de capaciteit van de fietsenstalling uitgebreid worden. Ook moeten er in de woonwijken overdekte afgesloten fietsboxen ter beschikking worden gesteld voor zij die geen of maar weinig plaats hebben om de fiets thuis een plek te geven.

Om fietsen nog meer te promoten vraagt Groen om een fietsverhuurpunt te ontwikkelen waaraan een democratische prijs fietsen verhuurd worden, enerzijds voor toeristen om Blankenberge en Uitkerke en omgeving te ontdekken en anderzijds voor werknemers die hun woon-werkverkeer (deels) met de fiets te doen. Bij voorkeur zou zo’n punt aan het station ingeplant worden. Je kan er tegelijkertijd ook een opleiding geven en er een sociale werkplaats van maken.

Stappen in Blankenberge en Uitkerke

Nog steeds zijn er voetpaden in Blankenberge en Uitkerke die aan herstellingen toe zijn. Degelijke goed onderhouden voetpaden zijn voor Groen belangrijk.

Wat wandelaars ook heel vervelend vinden is het feit dat stappen door onze stad nog steeds gelijkt op het wandelen op een hindernissenparcours door hondenpoep. Nog steeds zijn er heel wat hondenbaasjes die het niet nodig vinden om de hondenpoep te verwijderen onder het mom van ‘een ander doet het ook niet’.

Er moeten meer veilige oversteekplaatsen met zebrapaden of vaste eilanden in het midden van het wegdek gecreëerd worden. Pijnpunten zijn het ontbreken van een veilige oversteekplaats tussen Lidl en Action en het oversteken van de Vredelaan vanuit de Rood-Kruisstraat.

Andersvaliden

Andersvaliden zoals rolstoelgebruikers hebben het ook niet makkelijk in Blankenberge en Uitkerke. Oneffen voetpaden en allerlei straatmeubilair maken het voor rolstoel- en scootergebruikers niet makkelijk om overal te raken. Ook openbare gebouwen zijn niet altijd vlot toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Wil je met een scooter de ingang nemen in het stadhuis aan de kant van de Ontmijnerslaan is er wel een liftplatform voorzien maar kan je moeilijk aan de bedieningsknoppen door de te krappe ruimte. Wie op de jeugddienst informatie wil bekomen, of iemand inschrijven is ook best goed te been. De enige mogelijkheid om boven te geraken is via een smalle trap. 

Gerelateerde Standpunten