Steun het klimaat in Blankenberge

03 Mei 2020

Steun het klimaat in Blankenberge

Ook dichter bij huis zien we reeds de gevolgen van de klimaatverandering: snikhete zomerdagen, een groot tekort aan grondwater, stormen op onverwachte momenten, dieren die het moeilijk hebben.

Steun het klimaat in Blankenberge

Het klimaat verandert, ook hier. Met lede ogen zagen we hoe in Australië enorme gebieden bos in vlammen zijn opgegaan. Ook dichter bij huis zien we reeds de gevolgen van de klimaatverandering: snikhete zomerdagen, een groot tekort aan grondwater, stormen op onverwachte momenten, dieren die het moeilijk hebben. Ons weer verandert drastisch.

Groen heeft geen zetel in de gemeenteraad. Toch kunnen we een debat voeren over het klimaat dankzij het indienen van een verzoekschrift. Daarin zullen we heel concrete voorstellen doen voor het klimaat.

Help ons met 200 handtekeningen te zoeken voor het klimaat

We hebben 200 handtekeningen nodig om een verzoekschrift in te dienen. We vragen aan alle inwoners van de stad (vanaf 16 jaar) om onze voorstellen te lezen en de petitie voor het verzoekschrift te ondertekenen. Neem contact met Rian De Rous of Nancy Lezaire. Zij komen langs om de petitie te laten tekenen.

Wat vragen we?

Op de voorlaatste pagina van dit krantje* verduidelijken we aan de hand van foto's onze voorstellen voor het klimaat. We willen een sociaal klimaatbeleid, dus niet enkel voor zij die het kunnen betalen. Zodat de toekomstige generaties ook comfortabel mogen leven in Blankenberge. Ontdek onze voorstellen hier. Teken zeker onze petitie!

*dit artikel had normaal in ons halfjaarlijks huis-aan-huisblad moeten staan, maar het coronavirus liet ons niet toe om het te drukken en te verspreiden. Daarom verspreiden we de artikels nu via de website en de sociale meida De voorstellen staan hieronder: 

#ShowYourStripes

Deze foto toont de gemiddelde jaartemperatuur in België tussen 1901 en 2019. Het klimaat verandert snel. Jaar na jaar wordt het warmer. We vragen dan ook aan de gemeenteraad om de noodtoestand voor het klimaat af te kondigen en een klimaatplan op te stellen. We vragen ook specifiek om enkele zeer sociale maatregelen op te nemen in dat plan.

Laat inwoners mee profiteren van duurzame groene stroom.

Groen vraagt om meer in te zetten op zonne-energie. In een appartement is het moeilijk om te investeren in zonnepanelen. We vragen dat er een coöperatie wordt opgezet waarbij inwoners mee kunnen investeren in zonnepanelen op (openbare) gebouwen en zo delen in de opbrengst van die investering. We willen ook dat alle inwoners mee kunnen profiteren van goedkopere stroom

.

De trein, altijd een beetje reizen! 

Groen vraagt dat de gemeenteraad de druk op De Lijn en de NMBS opvoert om extra verbindingen naar Blankenberge te verzorgen. Er moet dringend een betere mobiliteit komen naar het binnenland. Eén trein per uur is echt te weinig. In de zomer kunnen meer treinen blijkbaar wel. Zet ook in op meer treinverbindingen in de rest van het jaar. Ook 's morgens vroeg en 's avonds zou een extra trein heel goed zijn.

Beter geïsoleerde woningen en betaalbare elektriciteit voor iedereen.

Heel wat woningen in Blankenberge zijn gebouwd kort na de Tweede Wereldoorlog en zijn onvoldoende geïsoleerd. Het stadsbestuur moet een actieve rol gaan spelen om sociale en andere woningen te isoleren. Dankzij ons voorstel van een energiecoöperatie kunnen we sociale huurders aan een aantrekkelijk tarief elektriciteit aanbieden.

Onze petitie kun je terugvinden op www.groenblankenberge.be/klimaatplan