Waar is het bestuursakkoord?

28 December 2018

Het nieuwe beleidsteam dat in 2019 haar intrek neemt in het stadhuis heeft heel wat werk voor de boeg. De kansarmoede, de leegstand en de mobiliteit zijn slechts 3 bekommernissen van vele inwoners van onze stad. De krijtlijnen hoe men deze, en andere zaken zal aanpakken in de komende zes jaar werden normaalgezien vastgelegd in het bestuursakkoord tussen de drie partijen van de nieuwe meerderheid.

« Met Groen vragen we om het bestuursakkoord integraal vrij te geven, zoals bv. in Oostende en andere steden reeds is gebeurd en om in de volgende « Hallo Blankenberge » voldoende plaats vrij te houden voor de nodige tekst en uitleg. Politiek voert men niet in achterkamertjes. Velen zouden graag willen weten welke zaken men in de komende zes jaar wil realiseren en dus wat er in dat akkoord staat… » , aldus Rian De Rous.