Work for Life

27 Maart 2014

Een job, een aangename job met een eerlijk loon. Dat is geen lotje uit de loterij, dat is hoe het moet zijn. Groen wil het beter aanpakken. Wij willen dat mensen werken om te leven en niet andersom. We zorgen voor voldoende jobs en zetten de kwaliteit van het werk voorop. Wie werkt, willen we een eerlijk loon geven, een goed contract, een gezonde werkomgeving en inspraak over zijn of haar jobinvulling. Wie werkt, krijgt arbeidstijden die ruimte laten voor het gezin of eigen projecten. Wie werkt heeft recht op een job die motiveert.Op zo'n arbeidsmarkt wil iedereen aan de slag en zullen meer mensen actief blijven.

1. Ik wil een eerlijk loon

De index blijft behouden, zo stijgt je loon als de prijzen stijgen. We verlagen de belastingen op loon, zodat je netto meer overhoudt. We maken het verschil tussen het loon van een jonge en een oude werknemer kleiner.

2. Ik wil een boeiende job

Iedereen krijgt een aangepaste job aan zijn of haar 'werkvermogen': voor de één is de balans werk-privé belangrijk, voor een ander opleiding, autonomie, promotie of betere begeleiding. CAO's gaan niet meer alleen over lonen, maar ook over de kwaliteit van jobs.

3. Ik wil tijd voor mijn privéleven

Werknemers die dat wensen kunnen met flexibele werktijden en/of telewerk de combinatiestress verminderen. We versterken systemen als tijdskrediet, zorgkrediet of ouderschapsverlof. We maken de overstap van voltijds naar deeltijds (en omgekeerd) eenvoudiger.

4. Ik wil een (andere) job

We verlagen de belastingen op arbeid en investeren in de sectoren van de toekomst, wat tot meer jobs leidt. Aan jongeren garenderen we dat ze vier maanden na afstuderen in een job, opleiding of stage zitten. Bedrijven moeten 1 stageplaats per 50 werknemers aanbieden.