Parkeerbeleid

30 September 2018

Parkeerbeleid

Parkeren in Blankenberge is al jaren problematisch, in het bijzonder in het toeristische seizoen is het managen van alle beschikbare parkeerplaatsen een grote uitdaging. Half januari werd een vernieuwd parkeerplan ingevoerd. Dit plan bevat zeker enkele positieve elementen, maar afgelopen zomer heeft aangetoond dat dit plan nog heel wat pijnpunten kent.

Het nieuwe plan bevat enkele grote pijnpunten, en Groen vreest dat vooral in Uitkerke de parkeerdruk zal stijgen omdat in bijna al die straten nog steeds de auto gratis en onbeperkt in tijd kan geparkeerd worden. Door de uitbreiding van de blauwe zone naar heel wat straten rond het centrum, zal de parkeerdruk nog meer verschuiven naar diverse straten in Uitkerke.

Parkeren in Blankenberge is al jaren problematisch, in het bijzonder in het toeristische seizoen is het managen van alle beschikbare parkeerplaatsen een grote uitdaging. Half januari werd een vernieuwd parkeerplan ingevoerd. Dit plan bevat zeker enkele positieve elementen, maar afgelopen zomer heeft aangetoond dat dit plan nog heel wat pijnpunten kent

Het nieuwe plan bevat enkele grote pijnpunten, en Groen vreest dat vooral in Uitkerke de parkeerdruk zal stijgen omdat in bijna al die straten nog steeds de auto gratis en onbeperkt in tijd kan geparkeerd worden. Door de uitbreiding van de blauwe zone naar heel wat straten rond het centrum, zal de parkeerdruk nog meer verschuiven naar diverse straten in Uitkerke.

Bezoekers parkeren in grote (rand)parkings

Toeristen die met de wagen naar Blankenberge komen moeten zoveel mogelijk geleid worden naar de grote (zomer)parkings aan de jachthaven, het station, De Perse, zodat parkeerplaatsen in de woonwijken maximaal gevrijwaard blijven voor bewoners en aanvullend tweedeverblijvers. Het huidige systeem met borden die  naar deze parkings wijzen bij het binnenrijden van Blankenberge werkt onvoldoende betrouwbaar. 

Ook de communicatie op de nieuwe toeristische website moet er op gericht zijn de mensen zoveel mogelijk naar deze grote parkings te leiden, en niet in eerste plaats naar daar waar men gratis in de woonwijken kan parkeren. 

Het moet ook voordeliger zijn om gebruik te maken van deze parkings, in vergelijking met betalend parkeren in de straat. Dat is nu niet het geval. 

Om zoekverkeer in de woonwijken in te perken, moet men in diverse straten van Blankenberge het eenrichtingsverkeer evalueren of invoeren zodat iemand veel vlugger terug op de invalswegen uitkomt. 

Bewonersparkeren (blauwe zone - betalend parkeren) verder uitbreiden

Bewoners moeten zoveel mogelijk in de woonwijken kunnen parkeren, in de omgeving van hun woning of appartement. Daarom moeten initiatieven voor bewonersparkeren uitgebreid worden in plaats & tijd. 

Bijkomstig stellen wij voor om de prijs van een parkeerkaart of abonnement sterk te verminderen voor de eerste auto per huishouden, zij kunnen dan een stuk goedkoper parkeren. Wie meer dan één kaart aanschaft betaalt dan meer dan nu voor de twee kaarten samen. Zo is dat ook een kleine extra stimulans om ook te kiezen voor alternatieve mobiliteitsoplossingen dan de wagen. 

Extra parkeergelegenheid aan Sea-Life & Grote markt

Groen stelt voor om een extra ondergrondse parking niet te bouwen op de locatie van de grote markt, maar eerder ter hoogte van Sea-Life, meer aan de rand van de stad. Van daaruit is een vlotte overstap mogelijk met de Kusttram die zeer dichtbij stopt. Uiteraard moet de stad hier zelf een deel van deze investering zien te betalen. Het nieuwe parkeergebouw aan het station werd helemaal bekostigd door de private partners van de stad, waardoor we zo goed of geen inspraak hebben in de parkeertarieven. Een dergelijke constructie moet dus zeker vermeden worden. We proberen met De Lijn een akkoord te sluiten zodat wie zijn auto aan het Sea-Life parkeert aan een voordelig tarief van de Kusttram kan gebruik maken.

Parkeren voor bewoners en ondergrondse fietsenstalling

Groen is wel te vinden voor de bouw van garageboxen onder de grote markt om te koop of te huur aan te bieden, en wil dan ook dergelijke initiatieven steunen. Belangrijk daarbij is dat er ook een fietsenstalling wordt gerealiseerd zodat fietsen veilig gestald kunnen worden tijdens evenementen of op marktdagen.