Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Uitkerke en Blankenberge

06 Juni 2012

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Uitkerke en Blankenberge

Op 14 oktober kiezen we een . Groen Blankenberge-Uitkerke legt voor deze verkiezingen onder andere de nadruk op . De stad heeft trouwens een belangrijke verantwoordelijkheid inzake wonen.

nieuwe provincie- en gemeenteraadbetaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Een betaalbare woning vinden is voor meer en meer mensen een onmogelijke opdracht. De stad kan meer vat krijgen op de woningmarkt door gericht gronden en eigendommen aan te kopen en te verbouwen. Daarnaast moet de stad ook zo snel mogelijk meer sociale woningen voorzien, minstens 10% om de wachtlijsten te doen dalen. Sociale woningen moeten ook kwalitatief in orde zijn en sneller gerenoveerd worden. Een voorbeeld: In de Stationsstraat staan heel wat sociale woningen al lang leeg. Renoveer die woningen, maak ze energiezuinig en ze kunnen weer bewoond worden.

Blankenberge en Uitkerke hebben geen eigen sociaal verhuurkantoor. Daar moet dringend verandering in komen. Het sociaal verhuurkantoor Sovekans uit Brugge is actief in Blankenberge maar er is geen samenwerking met het OCMW. Groen wil dat de gemeente en het OCMW participeren in een sociaal verhuurkantoor. Zij hebben hun verantwoordelijkheid op het vlak van de huurwaarborg en de ondersteuning van de zwakkere huurder.

De stad kan ook nieuwe woonvormen ondersteunen, zoals generatiewonen of co-housing. Generatiewonen zijn woonvormen waarbij verschillende generaties apart maar samen onder één dak wonen en elkaar helpen. Bij co-housing heeft elk huishouden zijn eigen wooneenheid en is er een belangrijke mate van gemeenschappelijkheid. Verschillende functies en ruimtes worden gedeeld zoals een eet-, was- en speelruimte. Groen wil dergelijke projecten stimuleren en vraagt de overheid om die te ondersteunen, onder meer door het aanpassen van de gemeentelijke voorschriften zodat deze woonvormen mogelijk worden.