Stop bomenkap in Hugo verriestlaan, Colombus, Lode Zielenspad en Maurits Sabbepad

17 Augustus 2020

Stop bomenkap in Hugo verriestlaan, Colombus, Lode Zielenspad en Maurits Sabbepad

Met ons model bezwaarschrift hieronder  voorzien we je alvast wat inspiratie, maar maak er zeker iets persoonlijk van...  

Blankenberge gaat met botte bijl door bomenbestand

In de Hugo Verriestlaan, Lode Zielenspad, Maurits Sabbepad en Colombus zijn binnenkort wegwerkzaamheden gepland. Een aantrekkelijk openbaar domein is een visitekaartje voor onze stad, en dus steunen we graag dit initiatief. 

We vinden het wel jammer dat bij de geplande werken de 121 knotwilgen en populieren gekapt zullen worden. Het duurt vele jaren voordat een nieuw aangeplante boom dezelfde natuurwaarde heeft. Een boom kun je dan ook niet zomaar vervangen… De bomen zijn niet ziek en kunnen nog vele decennia blijven staan. Ook voor de geplande werken is het helemaal niet nodig om deze te kappen. 

Vorige week was het bijzonder warm. Bomen zijn op dergelijke dagen de beste airco’s als we even verkoeling willen zoeken. Ze zorgen niet alleen voor schaduw, ze bevatten veel water en het verdampen daarvan vergt véél energie, waardoor de omgeving ook minder kan opwarmen. In de winter hangen er geen bladeren meer aan de bomen en laten ze de weinige zonnestralen door waarvan men kan profiteren. Bij hevige regenval nemen ze ook water op, waardoor de bodem minder vlug verzadigd is, wat positief is om (ellende bij) mogelijke overstromingen tot een minimum te beperken of te voorkomen..

De lijst met voordelen die bomen in onze omgeving geven is lang. Ze filteren de lucht en produceren zuurstof die we nodig hebben om te leven. Het is ook aangetoond dat ze stress verminderen en een positief effect hebben op ons psychisch welzijn. Herstel na een operatie wordt ook door de aanwezigheid van bomen en groen bespoedigd. Er wonen heel wat vogels, insecten en vleermuizen in de bomen en ook vastgoed is tot 10% meer waard in een groene omgeving. Ze verdienen dan ook een goede bescherming.

In onze stad zijn in de afgelopen jaren meer dan duizend bomen gekapt, zonder dat er echt een grondige reden voor was. Daarom gaan we samen met de VZW bescherm bomen en natuur bezwaar indienen tegen deze aanvraag voor een omgevingsvergunning, want het behoud van de bomen in deze straten is in ieders belang. De VZW kon in het verleden al de kap van tientallen bomen in vergelijkbare situaties verhinderen, maar ook u kan bezwaar indienen tegen deze beslissing. We roepen dan ook iedereen op om ook bezwaar in te dienen tegen deze aanvraag. Dat is gratis en kan nog tot en met 28 augustus 2020. 

Hoe dien ik een bezwaarschrift in? 

Deze link hieronder gaat naar het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid waar je de plannen en andere technische documenten kunt bekijken die bij deze aanvraag voor een omgevingsvergunning. Daar kun je klikken op  "nieuw bezwaarschrift toevoegen". Je hebt wel een e-id-lezer, token of andere aanmeldmethode nodig om toegang te krijgen tot de website van de Vlaamse overheid, via deze weg is het gratis. Een alternatief is je bezwaarschrift met een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen te sturen (kost = kostprijs aangetekende zending). Je kan ook je brief aan burgemeester en schepenen op het stadhuis zelf afgeven, maar vraag een ontvangstbewijs. 


https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoekprojectdetail/projectuuid=geZnAax3SDuWr2iV5vonNw  

 

Een modelbezwaarschrift helpt je op weg... 


Met ons model bezwaarschrift hieronder  voorzien we je alvast wat inspiratie, maar maak er zeker iets persoonlijk van...  

 


Aan het college van Burgemeester en Schepenen van stad Blankenberge,

 

Blankenberge, 20   augustus 2020

Betreft:bezwaarschrift naar aanleiding van het openbaar onderzoek in het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor wegwerkzaamheden in de Hugo Verriestlaan, Lode Zielenspad, Maurits Sabbepad en Colombus.

Ik ben (vul hier je naam in, waar je woont, .. ) en neem kennis van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor wegwerkzaamheden in de Hugo Verriestlaan, Colombus, Maurits Sabbepad en Lode Zielenspad, waarbij 121 knotwilgen en populieren gekapt zullen worden.

Ik zou het jammer vinden dat deze bomen gekapt worden omdat…( Beschrijf enkele redenen waarom het volgens jou belangrijk is dat  de bomen in deze straten moeten blijven staan. We geven enkele mogelijke reden mee als inspiratie: ze zijn belangrijk voor het milieu, het klimaat, ze zorgen voor schaduw, zijn belangrijk voor insecten, vogels en vleermuizen, ze helpen tegen de stress,  omdat een straat met veel groen mooier is, ze 200 jaar oud kunnen worden…, vastgoed 10% meer waard is in een groene omgeving... )

Bovendien is het niet nodig en niet bewezen dat deze bomen moeten gekapt worden voor de heraanleg van de voetpaden,  de rijbaan en nutsleidingen. In verschillende andere steden en gemeenten worden reeds gelijkaardige werken uitgevoerd met behoud van de aanwezige bomen.

Ik verzet mij dan ook tegen de kap van deze bomen, want het behoud van ervan is in ieders belang. Wij hopen dat u met mijn bezwaren rekening houdt en dan ook de omgevingsvergunning zal weigeren.  

Je naam & voornaam