Bouwstop dreigt opnieuw voor station en school

29 Mei 2016

? Tijdens de maanden juli en augustus is er aan de ganse kust een bouwstop om de openbare rust en orde te bewaren en onze toeristen te laten genieten van een rustige zomer. Niettemin is Unizo al geruime tijd vragende partij om deze periode te beperken van het begin van het bouwverlof tot half augustus. Volgens hen zou de huidige bouwstop een zeer nadelige invloed hebben op de bouwbedrijven en hun arbeiders. Het bouwstopreglement in Blankenberge bepaalt dat vanaf 1/07 tot en met 31/8 in de straten van Blankenberge, gelegen in de zone die begrensd wordt door het strand en een lijn lopende van Oost naar West als volgt: de Baron A. Ruzettelaan, de J. De Troozlaan, het Koning Leopold III-plein, de Smet de Naeyerlaan via de Waterkasteelstraat tot aan het kruispunt van de Waterkasteelstraat met de Vredelaan alwaar de grens wordt doorgetrokken over de Jachthaven (deel Spuikom) via de havengeul, geen werken mogen worden uitgevoerd.

Het reglement voorziet wel enkele uitzonderingen, waaronder een voor werken van algemeen belang die voor de omgeving niet hinderend zijn. Vorige zomer moesten de werken aan het nieuwe schoolgebouw en het nieuwe stationsgebouw worden stilgelegd. Deze gebouwen hebben een niet onbelangrijke maatschappelijke functie. Het is essentieel dat de vele toeristen die per trein naar Blankenberge sporen op een deftige manier worden ontvangen in Blankenberge, en dat alle leerlingen van de vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs "De Schuit" spoedig van de gloednieuwe infrastructuur kunnen gebruik maken om de lessen te kunnen volgen. Het is dan ook te hopen, dat door het College van Burgemeester en Schepenen van Blankenberge, er wel een uitzondering wordt toegestaan voor komend zomerseizoen zodat deze werken niet nodeloos moeten stilliggen. Er kan zeker, zonder al te veel hinder te veroorzaken worden verder gewerkt, desnoods verbonden aan enkele voorwaarden.