Groen Blankenberge-uitkerke volgt visie van kustburgemeesters op Kusttram niet

09 Januari 2017

 Groen Blankenberge-uitkerke volgt visie van kustburgemeesters op Kusttram niet

De huidige Kusttrams zijn dringend aan vervanging toe. De procedure om deze te vervangen wordt stilaan een processie van Echternach. Nu de toewijzing van een mega-order van De Lijn goed voor 146 lagevloertrams, waarvan een groot deel voor de Kusttram, aan het Spaanse CAF opgeschort is na een klacht van Bombardier, die gelijk haalde bij de Raad Van State, zullen we niet snel nieuwe trams zien rijden aan zee. Recent verscheen hierover een bericht op de website van Focus-WTV In dat artikel pleiten de kustburgemeesters ook voor de omvorming van de stroomtoevoer naar een systeem waarbij niet langer nood is aan bovenleiding. Het is niet de eerste keer dat een Kustburgemeester zonder kennis van zaken pleit voor een bovenleiding-loze tram. Met Groen Blankenberge-Uitkerke hebben we contact opgenomen met spoorwegjournalist Herman Welter. Op basis van de info die hij ons verschafte in verband met de systemen die gebruikt worden om een tram zonder bovenleiding te laten rijden kunnen we besluiten dat dit een bijzonder slecht idee is.


Deze systemen worden doorgaans maar op delen van het net geïmplementeerd, aangezien de aanleg, en het onderhoud ervan duur zijn. Heeft men daar geld voor? Zouden de gemeenten, die vragende partij zijn, bereid zijn om te delen in de kosten? Ook de trams zelf met voeding via de grond, batterijen en andere, die bij gedeeltelijke implementatie ook moeten op de bovenleiding kunnen rijden, zijn aanzienlijk duurder.


In o.a. Bordeaux wordt het APS-systeem toegepast. Daarbij is de toegelaten maximumsnelheid met APS 50 km/uur. De Kusttram rijdt echter sneller op bepaalde stukken, wat dit systeem al uitsluit om over gans de lijn in te zetten. 

Het onderhoud aan het APS-systeem zou tot 50x duurder zijn. De meerkost voor de aanleg van een nieuwe tramlijn met APS schat men op 1.6 miljoen euro per kilometer.

In Nice werkt men met een systeem met batterijen voor een kort stuk waar de tram over een historisch plein rijdt. Om de 5 jaar dienen deze batterijen te worden vervangen. De kostprijs voor de vervanging ervan wordt geraamd op €100 000 per tram2. De snelheid is beperkt tot 30km/u en de afstand die men kan overbruggen is ongeveer 1km.

Er bestaan nog een handvol andere systemen die o.a. werken op het principe van een transformator of met supercondensatoren. Allen hebben ze een groot prijskaartje om slechts een beperkte afstand aan een beperkte snelheid te overbruggen, en dus zeker niet geschikt zijn om de volledige bovenleiding te vervangen.

Bovenleiding 

Een bovenleiding is een beproefd en betrouwbaar voedingssysteem voor trams en treinen. Aan de Kust is om exploitatieredenen een bovenleiding van begin- tot eindpunt te verkiezen boven een 'gemengde' stroomvoorziening. Het in Bordeaux toegepaste APS-systeem is voor de Kusttramlijn niet wenselijk: zand (wind, storm), zoute lucht, hoge vochtigheid. In Bordeaux werden reeds delen terug met een bovenleiding geëlektrificeerd ter verhoging van de betrouwbaarheid.

 


Ook als morgen wordt beslist om delen van de Kusttramlijn bovenleiding-vrij te maken, zal het nog een hele tijd duren vooraleer op die trajecten de bovenleiding kan worden verwijderd. Bovendien werden in de afgelopen jaren heel wat kilometers spoor vernieuwd. (Bv tramdoortocht in Blankenberge, stukken in Wenduine en De Haan, ?).
"Net zoals dhr. Welter wil Groen Blankenberge-Uitkerke dat er in eerste plaats wordt ingezet op meer veiligheid (met slagbomen waar een weg het spoor dwarst zoals in Zwitserland), klantvriendelijkere haltes, betere reizigersbegeleiding, uitbreiding van het aanbod en algemene verbetering van de dienstverlening, in plaats van dat geld weg te smijten door te kiezen voor een van de nieuwe technologieën voor de voorziening van de elektrische stroom voor de (nieuwe) Kusttrams", aldus Rian De Rous.
 

TOERISTISCHE ATTRACTIE


Een ander aspect van het verdwijnen van de bovenleiding op de Kustlijn, is dat de historische trams van TTO Noordzee, die afhankelijk zijn van de bovenleiding, niet langer over de volledige route tussen Knokke en De Panne zou kunnen rijden. Naar voorbeeld van o.a. de Rhätische Bahn in Zwitserland waar men op zondag bij mooi weer met historisch materieel een rondrit maakt op het net in de zomer, zou men dit erfgoed ook beter als toeristische attractie kunnen uitspelen. Dat zou ook een deel kunnen uitmaken van een echte visie op de langste enkelvoudige tramlijn ter wereld.