Groen klaagt de verhoging van de prijs van huisvuilzakken aan

15 Februari 2013

  Groen Blankenberge-Uitkerke vindt het onaanvaardbaar dat de prijs van de huisvuilzakken stijgt van € 0,75 naar € 0,95. Dat gaat over een stijging van meer dan 25%. Voor een rol van 20 zakken betaal je tegenwoordig € 19.Groen Blankenberge-Uitkerke vreest een stijging van zwerfvuil. We zijn ermee akkoord dat het restafval zoveel mogelijk moet beperkt worden maar een stijging van de prijs van huisvuilzakken zal dat waarschijnlijk niet in de hand werken. Het is trouwens ook moeilijk om dat huisvuil te beperken vermits enkele grootwarenhuizen verse groenten en fruit enkel in schaaltjes verkopen die veel plaats innemen in de huisvuilzak.