Kinderopvang in Blankenberge na sluiting 't Loavertje

10 Maart 2019

Kinderopvang in Blankenberge na sluiting 't Loavertje

Waar kan ik mijn kinderen laten opvangen? Dat is een vraag waar nogal wat ouders in Blankenberge en Uitkerke momenteel mee worstelen. “Voor Groen is het belangrijk dat er voldoende opvang is voor alle schoolgaande kinderen en vindt het dan ook ongehoord dat het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) ’t Loavertje vanaf 1 september 2019 zijn werking stopzet voor schoolgaande kinderen vanaf 3 jaar,” stelt Nancy Lezaire, voorzitster van Groen Blankenberge-Uitkerke. “Het stadsbestuur wil dat de basisscholen zelf instaan voor de opvang opdat de ouders zich minder zouden moeten verplaatsen en alles gecentraliseerd wordt,” vult Vincent Simon, secretaris van Groen Blankenberge-Uitkerke, aan.

“Er is op vandaag echter nog geen akkoord tussen het stadsbestuur en de basisscholen. De basisscholen kunnen niet instaan voor buitenschoolse opvang van 6u30 tot 19u, woensdagnamiddagen, pedagogische studiedagen en facultatieve vrije dagen. De basisscholen kunnen de opvang voorzien vanaf 7u30 en slechts tot 17u30. Zonder financiële ondersteuning kunnen volgens de scholen die opvanguren niet uitgebreid worden,” zegt Nancy Lezaire. “Ouders maken zich zorgen en dat is volkomen te begrijpen. Heel wat werkende ouders kunnen hun kinderen niet op tijd ophalen want 17u30 is veel te vroeg voor heel wat ouders die werken of een opleiding volgen,” vervolgt Vincent Simon.

Groen verwacht overleg tussen de scholen en het stadsbestuur en dat een oplossing gevonden wordt waar iedereen zich in kan vinden. Als de stad naar eigen zeggen wil inzetten op kinderopvang en meer jonge gezinnen in de stad wil vestigen moet er een oplossing uit de bus komen. Het telefonisch contact met schepen Cloetens brengt allerminst duidelijkheid. Eerst wordt het plaats tekort van kinderen onder de drie jaar opgelost. Voorlopig is er nog geen oplossing voor de schoolgaande kinderen.

Groen stelt een aantal mogelijke denkpistes voor. “Enerzijds moet bekeken worden of het mogelijk is om de werking van Speelberge uit te breiden. Speelberge zou – naast de vakantieperiodes - op woensdagnamiddagen, pedagogische studiedagen en facultatieve vrije dagen kinderen kunnen opvangen. Anderzijds moet de stad de basisscholen ondersteunen op vlak van financiën en personeel om de opvanguren in de scholen uit te breiden”, stelt Nancy Lezaire voor. “Hopelijk komt er snel duidelijkheid”, vult Vincent Simon aan, “en wordt dat gecommuniceerd naar de ouders”.