vergadering

21 November 2015

Op donderdag 26.11.2015 om 11.00 uur komt de kerngroep in vergadering samen.Op de dagorde onder andere evaluatie huidig beleid en bijsturing.