Vermist: mobiliteitsplan

10 November 2019

Vermist: mobiliteitsplan

Op de gemeenteraad van september 2015 werd beslist om bijna €100 000 uit te geven aan een studie om het mobiliteitsplan van Blankenberge te actualiseren. Vier jaar later is er nog altijd geen plan te bespeuren. We vragen om hier dringend werk van te maken en dat plan als leidraad te gebruiken voor een degelijk mobiliteitsbeleid. 

Recent voerde het stadsbestuur een volledig nieuw parkeerbeleid in. Hoewel er enkele positieve elementen in het plan staan betreuren we dat dit gedaan werd zonder enige inspraak van erkende adviesraden, middenstand, bewoners, ...

  • Groen vraagt om autodelen (bv cambio) mogelijk te maken. Een aantal inwoners bezitten een eigen auto, maar gebruiken die maar af en toe. Het is financieel interessant voor hen en het spaart heel wat parkeerplaatsen uit.
  • Besteed ook voldoende aandacht aan de veiligheid voor voetgangers en fietsers. Er is werk aan de winkel!
  • Bij ingrijpende plannen: betrek alle betrokken personen en informeer correct. Geef ze ook nodige inspraak in het beleid!